agenda

go to LinkedIn profile

Hergebruik implantaten

Hergebruik chirurgische implantaten moet kunnen.

Orthopedische schroeven en platen worden veel gebruikt om botbreuken zonder misvormingen te laten helen. Maar in ontwikkelingslanden zijn zulke chirurgisch implantaten voor patiënten bijna onbetaalbaar. Een eenmalig te gebruiken plaat kost al gauw drie of vier maandinkomens.

Toch is ook in de derde wereld het opnieuw gebruiken van implantaten verboden. Een verbod dat niet strookt met de praktijk, want chirurgisch staal wordt in ontwikkelingslanden wel degelijk op grote schaal illegaal gerecycled.

In Indonesië komen in verhouding erg veel verkeersongelukken voor. Als gecompliceerde botbreuken, waarbij de stukjes bot vaak naar buiten steken, niet behandeld kunnen worden met een (tijdelijk) geïmplanteerde stalen plaatje, dan is amputatie vaak de enige oplossing.

De Indonesische orthopedisch chirurg Rahadyan Magetsari heeft in samenwerking met technici van het UMCG onderzoek gedaan naar de recycling van implantaten.

Hij heeft een aantal voorwaarden geformuleerd waaraan hergebruik moet voldoen. Hoe vaak kunnen implantaten worden hergebruikt en hoe moet het materiaal worden schoongemaakt? Eenvoudige middelen als een tandenborstel, bleekwater en vim blijken vaak al voldoende om al het vreemde weefsel te verwijderen van een her te gebruiken implantaat.

In Adams Appel vertelt Magetsari over zijn onderzoek en laat projectleider Ward van der Houwen zien hoe het onderzoek in de praktijk is uitgevoerd.