agenda

go to LinkedIn profile

Techno- en ruimtevaartpoëzie

Op 4 oktober 1957 lanceerde de Sovjet-Unie onder leiding van Sergej Koroljov, totaal onverwacht, object PS1. Prostrejsji Spoetnik. De Simpelste Metgezel. ’s Werelds eerste kunstmaan. Ineens lag het Westen decennia achter op het inferieur geachtte Oosten en zou dat in veel opzichten altijd blijven. Een schok die tot in Nederland toe het onderwijs revolutioneerde: ook wij moesten zulke briljante geleerden en ingenieurs gaan voortbrengen.
De Spacerace was geboren. Het zou druk worden in de ruimte.

Prostrejsji Spoetnik
4 oktober 1957, 19:28:34 GMT

En zo begon het. Als een druppel zilver,
in de nacht. Spatte uiteen in geen
regen van licht, maar in macht.
En zo daalde het vuur. En het uur
van de reis in gedachten van dromers
van avonturen gekomen, was daar.
Verne heette Koroljov, en geen
rokende vulkaan van basalt maar
R-7 smeet het object-PS1 in een baan,
en in het leven en in de slaap
van alle krantenlezers.

En geen Amerikaan had een antwoord.
De fluistertoon van de gezel, van deze aarde,
vertelde slechts van temperatuur en straling.
Maar wij, mensen, voelden allemaal, wel
dat dit dat uur was en wat het zingende
ding, in al z’n simpelheid, bedoelde.
Dat het was gedaan, met de
eenzaamheid van deze aarde.