agenda

go to LinkedIn profile

Workshop Design Thinking

Ontwerpen voor niet-ontwerpers:

Uw sterkten ontdekken, nieuwe mogelijkheden zien.

DesignThinking_01
DesignThinking_02
DesignThinking_03

Het huidige economische klimaat vraagt moedige stappen. Veel bedrijven zien of ervaren dat er een verandering nodig is om bestaansrecht te behouden: de marges worden al jaren kleiner en alle mogelijke besparingen zijn al doorgevoerd. Gelukkig leert de ervaring dat er binnen een onderneming héél veel (unieke) kennis en kunde is om weer een ruime winstgevende onderneming te worden. Alleen hoe die aan te spreken? Hoe uit de besparingskramp te komen waarbij alle ruimte tot beweging reeds is ingeperkt? Door een paar dagen afstand te nemen van alle ingesleten patronen en denkwijzen en ongebonden te inventariseren wat de organisatie –de mensen, het productiekapitaal, het netwerk, en de markt- nog meer te bieden hebben. Waar jullie de markt nog méér kunnen ontmoeten dan waar jullie dat al jaren deden. Dat zèlf te ontdekken!

Industrieel ontwerper Ward van der Houwen laat jullie in een (eventueel meerdaagse) workshop ervaren hoe ontwerpers dat doen: dat schakelen tussen verschillende problemen en oplossingen en ongebonden ideeën kunnen laten ontstaan… en even makkelijk weer kunnen loslaten: Design thinking. Vanuit het idee dat onder alle zelfopgelegde beperkingen, ongeschreven regels, ooit opgedane ervaringen, gewoontes en gebruiken een creatief mens schuilgaat met een rijk palet aan kennis en kunde. Wat binnen jullie organisatie zo vanzelfsprekend is dat niemand het ziet, kan in een andere markt een unieke propositie betekenen. Zo blijkt steeds weer. In de workshop krijgen jullie een inspirerende blik in de wereld van de ontwerper: de methoden waarmee de ontwerper afstand neemt van het probleem, de systemen waarmee naar nieuwe oplossingen wordt toegewerkt.

Door middel van een simpele casus worden de deelnemers in groepjes aan het werk gezet om zelf te ontwerpen aan een nieuw probleem en zo te ervaren wat ontwerpen inhoudt, wat ontwerpers doen. Daarna begeleidt Ward de deelnemers om tot een inventarisatie (en realisatie) van de eigen kwaliteiten te komen. Meestal komen de nieuwe proposities dan al vanzelf. Maar met een ervaren ontwerper erbij lukt het zéker.

Neem eens contact met Ward op om te bespreken wat we van elkaar kunnen leren!

Phone: +31 6 285 78 101
Email: info@vdhouwen.eu